Skip to content

Det praktiske

Vedligehold og forbedringer

Ifølge andelsboligforeningens vedtægter har du selv pligt til at vedligeholde lejligheden indvendigt, og du har pligt til at deltage i arbejdet med at vedligeholde de fællesarealer, der hører til ejendommen (læs vedtægterne grundigt igennem).

Når du laver ting om ved din lejlighed, skelnes der i følge vedtægterne mellem vedligehold og forbedringer (er du i tvivl om, hvad der karakteriseres som vedligehold, og hvad der er forbedringer så se i vedtægterne eller snak med bestyrelsen/formanden).

Inden du påtænker at lave renovering og forbedringer i din lejlighed, skal du altid snakke med bestyrelsen først. Du skal indlevere en arbejdsplan og have den godkendt, inden du foretager dig noget. Husk at tage det med i dine beregninger, at det kan tage lidt tid at få bestyrelsens godkendelse.

Læs eventuelt vores velkomstfolder.

Vær meget opmærksom på, at nogle forbedringer også skal godkendes af Teknisk Forvaltning (Teknik og Miljø) i Randers Kommune, inden du går i gang, (det er en god idé altid at kontakte dem for en sikkerheds skyld, hvis du er i tvivl om hvorvidt dine forbedringer kræver en sådan godkendelse).

Du skal altid gemme alle dine kvitteringer fra håndværkere og lignende, for at kunne dokumentere arbejdet. De godkendte forbedringerne vil så kunne tilskrives andelsværdien, der således bliver tilsvarende mere værd – set i forhold til ABF’s afskrivningskurve.