Skip to content

Bestyrelsen

Vi har en bestyrelse, der består af en formand, 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleant.

At sidde i bestyrelsen er et frivilligt stykke arbejde og således ulønnet.

Suppleanter træder ind i bestyrelsen i det tilfælde, at et bestyrelsesmedlem er nød til at træde ud af bestyrelsen.

Bestyrelsen holder møde ca. en gang om måneden – (oftere hvis det er nødvendigt i perioder).

En gang om året afholder bestyrelsen en bestyrelsesmiddag, hvor også suppleanterne inviteres.

Hvis du skal have bestyrelsen godkendelse til et eller andet, så skriv til bestyrelsen eller formanden - også hvis du har forslag. Bestyrelsen og formanden bliver valgt ved generalforsamlingen, som afholdes en gang om året. Hvis du har mod på det, er du meget velkommen til at stille op. Foreningen har altid brug for frivillige med initiativ og gejst.

Formand:
Martin Møller

Bestyrelsesmedlemmer:
Ann Søndergaard Pedersen (kasserer)
Jens Olaf Hersom
Gitte Boll
Niels Christian Højberg

Suppleanter:
Helene Olsen
Cristina Petersen