Skip to content

ABF

Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) er en uafhængig og landsdækkende interesseorganisation, som har til formål at varetage private andelsboligforeningers interesser.

Som medlem opnår vores forening en lang række fordele, f.eks:

  • Gratis juridisk og økonomisk rådgivning
  • Kurser indenfor ledelse, økonomi og jura
  • Politisk interessevaretagelse
  • Lokale medlemsarrangementer
  • Medlemsbladet ABFnyt

Læs mere på ABF's hjemmeside

Login til ABF's Digitale Håndbog