Skip to content

Hvis du vil købe en andel

Foreningens andelsboliger kan ikke købes som et såkaldt forældrekøb.

Det er heller ikke tilladt at holde hund.

Køber skal være fyldt 21 år på overtagelsesdagen.

Det er køber selv, som står for salget eller via en ejendomsmægler, hvis køber har valgt dette.

Vi anbefaler interesserede købere at læse disse dokumenter:

Velkomstfolder
Husorden
Vedtægter
Referater
Årsrapporter
Nøgleoplysninger
Vedligeholdelsesplan
Energimærke
Erhvervsstyrelsens vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger