Skip to content

Vaskeriet

Foreningen har et godt og velfungerende vaskeri med 2 vaskemaskiner og 1 tørretumbler.

Vaskebrik til 100 eller 200 kr. kan købes hos Inger Thomsen, Skovbrynet 2, 2. th. eller Ragna Bjerring, Prins Christians Gade 10, 1. th.

Brugte vaskebrikker genbruges og skal derfor afleveres hos Inger, Ragna eller nede i beholderen på opslagstavlen i vaskehuset.

Regler for benyttelse af vaskehuset:

  1. Reserver tid på vasketavlen med din egen hængelås. Husk at sætte navn på hængelåsen.
  2. Hvis du ikke får brug for en reserveret tid, så fjern din hængelås, så andre kan bruge tiden.
  3. Hvis en vasketid er reserveret, men vasken ikke er påbegyndt senest en time efter, ryger ens vasketid, og en anden må benytte tiden.
  4. Husk at tømme lommerne inden tøjet puttes i vaskemaskinen.
  5. Fnugfilteret i tørretumbleren skal tømmes hver gang efter brug.
  6. Tøjet må kun hænge i tørrerummene til det er tørt (dvs.1 døgn). Hænger det længere, må man forvente, at tøjet tages ned, for at gøre plads til nyt vasketøj.
  7. Når du har tømt vaskemaskinen, så lad lågen stå på klem og åbn sæbeskuffen for at undgå "sur lugt".
  8. Beskidt tøj må kun ligge i vaskerummet den dag, du har vasketid (slæber du det med ned, og der først er tid dagen efter, så må du slæbe det op igen!).
  9. Efterlad altid vaske- og tørrerummene ryddelige og lad ikke ting stå på gulvet.