Skip to content

Salg af andel

Ønsker du at sælge din andelsbolig, skal bestyrelsen underrettes som de første – altså inden boligen sættes til salg. Bestyrelsen skal også syne boligen inden du overdrager den til køber. Dette er meget vigtigt for at kunne konstatere eventuelle mangler og misvedligehold. Bestyrelsen fraråder på det kraftigste, at sælger overdrager nøglerne til køber inden overtagelsesdagen.

Herunder kan du finde den procedure, som foreningen, sælger og køber arbejder efter, når der skal overdrages en andelsbolig. Vejledningen følges, når et medlem ønsker at udtræde af foreningen og sælge sin bolig.

Vær opmærksom på, at der, ved salg af andelsboligen, aflæses forbrug af vand og varme på overtagelsesdagen. Ista Danmark beregner et gebyr overfor sælger for denne aflæsning. Gebyret opkræves i forbindelse med forbrugsregnskabet for det kalenderår forbruget har fundet sted. Kontakt Ista Danmark for at få oplyst gebyrets størrelse.

Overdragelsesprocedure

Prisfastsættelse af forandringer