Skip to content

Hvis du vil købe en andel

Foreningens andelsboliger kan ikke købes som et såkaldt forældrekøb.

Det er heller ikke tilladt at holde hund.

Køber skal være fyldt 21 år på overtagelsesdagen.

Vi anbefaler interesserede købere, at læse vores velkomstfolder samt vores vedtægter og husorden.