Skip to content

Køb af andel

Foreningens andelsboliger kan ikke købes som et såkaldt forældrekøb.

Det er heller ikke tilladt at holde hund.

For at være andelshaver, skal man være fyldt 21 år på overtagelsesdagen.

Vi anbefaler interesserede købere, at læse vores velkomstfolder samt vores vedtægter og husorden.