Skip to content

Om ejendommen

Bygningen fremstår som i 1934, men har dog fået foretaget større vedligeholdelsesarbejder siden foreningens stiftelse i 2007.

Ny belægning på halvdelen af taget i 2008.
Nye træ/alu vinduer på forsiden af lejlighederne i 2008.
Nye tagrender/nedløbsrør på bagsiden i 2011.
Nye træ/alu vinduer på bagsiden af lejlighederne i 2011.
Ny belægning på resten af taget i 2011.
Nye altaner i 2015.
Coating af køkken/toilet faldstammer i 2016.
Delvis renovering af brønde og kloaksystem i gården i 2016.
Renovering af lyskasser i 2016.
Maling af vinduer og døre på for- og bagtrapper samt i gården i 2017.
Nye facadedøre indsat i 2018.
Nye tagrender/nedløbsrør på forsiden i 2019.
Renovering af pudset facade på forsiden af ejendommen i 2019.
Maling af pudset facade på forsiden af ejendommen i 2020.

Vores bygning blev erklæret bevaringsværdig i kategori 3, i forbindelse med at Randers Kommune lavede en lokalplan for Vester Altan området i 2009. Vester Altan området blev bebygget fra 1880 – 1940, indtil da var det marker, som hørte til en stor gård, som lå vest for den middelalderlige bykerne. Skovgaarden ligger smukt ud til Vester Altananlæggene.

Arkitekt, Peter  Nielsen, fra Randers Kommune skriver:  Baggrunden for lokalplanen for Vester Altan området er Randers Kommunes ønske om, at fastholde og bevare områdets særlige kvaliteter, idet kvarteret som helhed er usædvanligt velbevaret, og rummer store bevaringsværdier.